آزمایشگاه سازه پویش

آزمایشگاه يكي از واحدهاي اصلي سازمان به شمار مي‌رود كه براساس قوانين و مقررات جاري عمل نموده و داراي مجوزهاي لازم از سوي مراجع قانوني ذيربط مي‌باشد. مديريت ارشد آزمايشگاه با توجه به مواردي كه در خط‌مشي كيفيت ذكر شده است، متعهد شده است كه خدمات خود را به نحوي ارائه نمايد كه الزامات استاندارد ISO/ IEC 17025 و نيازهاي مشتريان و مراجع قانوني را در راستاي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي سازمان برآورده سازد.

سيستم كيفيت فعاليت آزمايشگاه های شركت سازه پويش ، با هدف ايجاد يك سيستم مديريتي مستقل و مبتني بر كيفيت، طراحي و مستقر شده است تا با بهره‌گيري از اين سيستم، آزمايشگاه بتواند خدمات خود را با بهترين كيفيت به مشتريان خود ارائه نمايد و همچنين كليه فعاليت‌هاي مديريتي، فني و تخصصي خود را به بهترين نحو اداره نموده و با اخذ گواهينامه‌ها و اعتبارنامه‌هاي ملي يا بين‌المللي، صلاحيت و شايستگي خود را به گيرندگان خدمات و گروه‌هاي ذينفع اثبات نمايد.

از ديدگاه ديگر، سيستم كيفيت همچنين در برگيرنده كليه خدماتي است كه آزمايشگاه به كليه مشتريان درون‌سازماني و برون‌سازماني خود ارائه مي‌نمايد.

سيستم كيفيت آزمايشگاه با توجه به نوع فعاليت، دامنه خدمات و ماهيت آزمون‌هاي قابل انجام و بر اساس استاندارد بين‌المللي ISO/ IEC 17025:2005 با عنوان "الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه‌هاي آزمون و كاليبراسيون" طراحي و مستقر گرديده است.

 ایمنی قطعات برقی خودرو در مقابل اغتشاشات الکتریکی ناشی از رسانش و کوپلینگ:

  1. رسانش گذرای الکتریکی در خطوط تغذیه مطابق با استاندارد ملی ISIRI 7059-02 و استاندارد بین المللی ISO 7637-2
  2. رسانایی ناپایدار الکتریکی توسط اتصالات القایی و خازنی به غیر از خطوط تغذیه مطابق با استاندارد ملی ISIRI 7059-03 و استاندارد بین المللی ISO 7637-3  

شیب ولتاژ

محدوده دمایی -40 °C ~ 180°C

محدوده رطوبتی 10% ~ 98%

حجم محفظه دستگاه: 190 L

تا ولتاژهای 6KV DC و  5KV AC

ایجاد مه نمک مطابق با استاندارد 171058

 

آزمون ابعادی

آزمون اندازه گیری ابعادی:

High Gauge(Digital Height Gauge):

ارتفاع سنج دیجیتال TRIMOS-V4 ساخت سوئیس برای اندازه گیری ارتفاع و مقایسه ای و مطلق و نیز قابلیت اندازه گیری قطر دایره و فاصله مرکز به مرکز دو دایره و سطح به مرکز دایره و بیشترین ارتفاع منحنی و ... قطعات مورد استفاده قرار می گیرد. ارتفاع اندازه گیری: Z=700mm ریزنگری: 0.001mm

VMM(Image Measuring Instrument) :

دستگاه VMM یا (Image Measuring Instrument )  ساخت Metrology کشور تایوان مدل IMI-CNC-P Series(CNC+Probe) قابلیت اندازه ابعادی قطعات با روش سایه نگار و مجهز به Probeبوده و میتواند علاوه بر اندازه گیری خطی نیز تلرانسهای هندسی را نیز اندازه گیری نمود و با بزرگنمایی 10X-250X اندازه گیری صورت می پذیرد. اندازه گيری سطحوح شيبدار؛ زاويای داخلي و خارجي بين دو سطح و تمامی پارامترهای دو بعدی و تلرانسهای هندسی توسط این دستگاه  با دقت بالایی صورت می پذیرد. بازه اندازه گیری: X=400mm, Y=300mm, Z= 250mm ریزنگری دستگاه:0.001mm

آخرین اخبار